Leiding worden

Ben jij enthousiast en vind je het leuk om kinderen en jongeren te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling? Dan zijn we op zoek naar jou!

Allereerst bied je kinderen dan een fantastische vrijetijdsbesteding waarin ze hun grenzen leren verleggen. Het belangrijkste wat je daarbij als leidinggevende doet, is het zorgen voor de juiste omstandigheden waarin de jeugdleden optimaal hun spel kunnen spelen. Dit doe je natuurlijk niet alleen, maar gezamenlijk als team. Met elkaar letten we op de volgende aandachtspunten:

 • Zorgen voor een goede sfeer, in het leidingteam en in de groep kinderen.
 • Samen maken, voorbereiden en uitvoeren van de programma’s waarmee kwalitatieve activiteiten aan de jeugdleden geboden worden.
 • Contact houden met de ouders/verzorgers. Hoewel één leidinggevende verantwoordelijk is voor het verzorgen van de schriftelijke communicatie met ouders, ben je met het hele leidingteam verantwoordelijk voor een goed contact met ouders. Doe dit bijvoorbeeld door voor en na de opkomst een praatje te maken met ouders die de kinderen komen brengen of halen.
 • Elkaar uitdagen om een nog beter leidingteam te worden, in samenwerking met de praktijkbegeleider.
 • Regelmatig overleg houden met het team.
 • Samenwerken met leiding van de andere speltakken in de groep.
 • Ontvangen en begeleiden van nieuwe leidinggevenden.
 • Met elkaar het gebouw, terrein en de materialen in orde houden.
 • Duidelijke taakverdeling maken rondom administratieve en financiële taken.
 

Basisniveau om aan de slag te gaan
Leidinggevenden zijn altijd welkom, het is immers belangrijk dat er voldoende leidinggevenden zijn voor iedere speltak.
In principe kan iedereen leiding gaan geven bij een speltak, er is geen scoutingervaring vereist. Het is fijn als er meerdere leidinggevenden in een speltak actief zijn zodat bij incidentele afwezigheid van een van de leidinggevenden de doorgang van de opkomsten gewaarborgd blijft.

Als je je als nieuwe leidinggevende hebt aangemeld, bekijkt de groepsbegeleider of je aan een aantal eisen voldoet om als leidinggevende binnen Scouting aan de slag te kunnen gaan. Deze eisen zijn:

 • Je onderschrijft de doelstelling en huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je beschikt over een voor de functie geldige Verklaring Omtrent Gedrag.
 • Je onderschrijft de gedragscode van Scouting Nederland.
 • Je bent bereid tot ontwikkeling van de voor de functie (in deze speltak) geldende competenties.

Minimum leeftijd
Scouting Nederland schrijft voor leidinggevende stafleden onderstaande minimumleeftijden voor:
Speltak                Minimumleeftijd
Bevers                 17 jaar
Welpen                17 jaar
Scouts                 18 jaar
Explorers             20 jaar

Verklaring Omtrent Gedrag
Sinds 2013 is het verplicht om binnen onze organisatie een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Als je na een paar keer meedraaien besluit om ook leiding te gaan geven in een bepaalde speltak moet je deze VOG aanvragen. Scouting Oud-Beijerland helpt hierbij en betaalt de kosten die hiervoor verschuldigd zijn.

Ontwikkel jezelf met Scouting Academy
Scoutingvaardigheden bijvoorbeeld op het gebied van spel, programma’s maken en organiseren van activiteiten leer je als leidinggevende vooral van elkaar. De kwaliteit van het scoutingspel neemt een belangrijke plaats in bij Scouting.
Scouting Nederland biedt daarnaast de mogelijkheid om vaardigheden aan te leren bij de Scouting Academy. De vaardigheden (competenties) die je daar opdoet worden ook buiten scouting officieel erkend.

Geen leiding geven maar wel helpen?
Wil je Scouting graag helpen, maar geen leiding geven? Ook dat kan. Hulp kunnen we altijd gebruiken. Het onderhouden van het terrein, het clubgebouw, materiaalbeheer, incidentele ondersteuning bij bepaalde activiteiten, bestuursfuncties….uiteraard is alle hulp welkom!

Voor informatie en/of aanmelden neem contact met ons op via onderstaand formulier:

Neem contact met ons op!